Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa Kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej

Data publikacji 19.11.2019

W dniach 18–19 listopada 2019 roku w Warszawie odbyła się odprawa służbowa Kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej. Spotkania odbywają się dwa razy w roku i są okazją do sprawozdawania bieżącej działalności pracy techników kryminalistyki.

Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Adam Frankowski, przedstawił zasady funkcjonowania oraz doskonalenia zawodowego Zespołu DVI w Polsce, powołanego Decyzją Komendanta Głównego Policji w maju 2019 roku. W odprawie uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP oraz Szkoły Policji w Pile i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W trakcie odprawy w ramach doskonalenia zawodowego dla wojewódzkich koordynatorów ds. techniki kryminalistycznej przeprowadzono zajęcia, które obejmowały fotografię śladów kryminalistycznych w trudnych warunkach atmosferycznych prowadzone przez Canon Polska oraz zastosowanie skanerów 3D do obrazowania miejsca zdarzenia zaprezentowane przez firmę Cybid. Ponadto poruszono tematy związane między innymi z: aktualną sytuacją oraz planami dotyczącymi struktur komórek techniki kryminalistycznej, rejestracją i nadzorem nad dowodami rzeczowymi w ramach Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych, czynnościami (mocne i słabe strony) wykonywanymi przez techników kryminalistyki w trakcie Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019” oraz doskonaleniem zawodowym techników kryminalistyki w ramach Programu Wymiany organizowanej przez CEPOL. Podsumowania odprawy służbowej dokonali Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Adam Frankowski oraz mł. insp. Piotr Trojanowski Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki.

  • (zdjęcie grupowe) - grupa mężczyzn i kobiet - uczestnicy odprawy służbowej kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z wojewódzkimi koordynatorami do spraw techniki kryminalistycznej