Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych i certyfikowanych specjalistów z zakresu badań fonoskopijnych w ramach współpracy TRIADA

Data publikacji 08.11.2019

W dniach 6–8 listopada 2019 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w ramach współpracy TRIADA odbyło się spotkanie biegłych oraz certyfikowanych specjalistów z zakresu badań fonoskopijnych z Polski, Czech i Słowacji.

W trakcie spotkania omówiono aktualne zagadnienia natury prawnej, organizacyjnej i technicznej z zakresu badań fonoskopijnych. Zaprezentowano również sprzęt badawczy wykorzystywany w codziennej pracy specjalistów CLKP. Reprezentujący Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji: nadkom. mgr Marcin Lasota, mgr Dariusz Puchalski, asp. mgr Małgorzata Wasilewska oraz st. sierż. mgr Ilona Ciupak z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP, w swoim wystąpieniach, przedstawili problematykę zaburzeń mowy w badaniach fonoskopijnych.