Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta eksperta badań broni i balistyki z policyjnego laboratorium kryminalistycznego na Cyprze

Data publikacji 18.11.2019

W dniach 18–22 listopada 2019 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyła się wizyta studyjna przedstawiciela policji cypryjskiej – eksperta badań broni i balistyki.

Celem wizyty pana Andreasa Alexandrou jest wymiana doświadczeń z biegłymi i specjalistami Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP w zakresie badań broni i balistyki oraz badań mechanoskopijnych. Ekspert interesuje się również badaniem śladów traseologicznych, pozostałości powystrzałowych (GSR) oraz utrzymywaniem systemu zarządzania jakością w laboratorium. W trakcie spotkania z Zastępcą Dyrektora CLKP insp. Adamem Frankowskim oraz kom. dr inż. Michał Borusińskim, Kierownikiem Zakładu Broni i Mechanoskopii, gość zapoznał się z działalnością CLKP oraz przedstawił strukturę i specyfikę pracy laboratorium kryminalistycznego na Cyprze (Criminalistic Services Cyprus Police – CSCP), zrzeszonego – podobnie jak CLKP – w Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych.

Fot. Emilia Hyb

  • od lewej insp. Adam Frankowski, cypryjczyk, Agnieszka Łukomska, kom. dr Michał Borusiński