Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

TAIEX ”Workshop on Experience and practice of the implementation of international standards in the conduct of comprehensive research of small arms, artillery weapons and explosive”

Data publikacji 22.10.2019

W dniach 21-22 października 2019 roku odbyły się w Kijowie (Ukraina) warsztaty na temat „Doświadczenie i praktyka wdrażania międzynarodowych standardów w prowadzeniu kompleksowych badań broni strzeleckiej, artyleryjskiej i materiałów wybuchowych” (Workshop on Experience and practice of the implementation of international standards in the conduct of comprehensive research of small arms, artillery weapons and explosives) zorganizowane w ramach działań programu TAIEX JHA 65440.

Warsztaty zorganizowane w kooperacji z Kijowskim Naukowo-Badawczym Instytutem Ekspertyz Sądowych (KNDISE) w Kijowie przeznaczone dla biegłych badań broni i materiałów wybuchowych przeprowadzili funkcjonariusze i pracownicy CLKP: kom. dr inż. Michał Borusiński, kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP, mgr inż. Jarosław Rosiak, biegły badań broni i balistyki Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP, mgr inż. Łukasz Matyjasek, biegły badań chemicznych Zakładu Chemii CLKP, oraz podinsp. mgr inż. Artur Dębski, radca Zespołu ds. Jakości CLKP.

Warsztaty otworzył Dyrektor Kijowskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ekspertyz Sądowych Pan Aleksandr Ruvin, które obejmowały następujące zagadnienia: wymiana europejskich doświadczeń w zakresie badań broni strzeleckiej, artyleryjskiej i urządzeń wybuchowych; opracowanie nowej wersji normy ISO / IEC 17025 w ILAC-G19: 2002 i jej wdrożenie (Komitet ISO ds. Oceny zgodności „CASKO”, Międzynarodowa współpraca w zakresie akredytacji laboratoriów ILAC); opracowanie norm kryminalistycznych na poziomie międzynarodowym (Komitet Techniczny ISO TC 272).

Prelegenci z Polski przedstawili zgodnie ze swoją profesją następujące prezentacje:
- „Standardy w dziedzinie badań broni strzeleckiej” (kom. dr inż. Michał Borusiński);

- „Terminy i definicje broni strzeleckiej i amunicji, jej klasyfikacja, ogólne wymagania techniczne i konstrukcyjne (specyfikacje)” (mgr inż. Jarosław Rosiak);

- „Badanie broni palnej i balistyki - praktyka, wyzwania i zagrożenia” (mgr inż. Jarosław Rosiak);

- „Standardy w dziedzinie badań urządzeń wybuchowych” (mgr inż. Łukasz Matyjasek);

- „Warunki i zasady badania urządzeń wybuchowych i materiałów wybuchowych, ich klasyfikacja, ogólne wymagania techniczne i konstrukcyjne (specyfikacje)” (mgr inż. Łukasz Matyjasek);

- „Oznaczanie, kodowanie i stemplowanie przemysłowych urządzeń wybuchowych i materiałów wybuchowych” (mgr inż. Łukasz Matyjasek);

- „Rodzaje improwizowanych urządzeń wybuchowych i ich zasady działania” (mgr inż. Łukasz Matyjasek);

- „Kolejność działań eksperta w rozwiązywaniu problemów związanych z przedmiotem należącym do urządzeń wybuchowych lub amunicji, a także przydatność do spowodowania wybuchu” (mgr inż. Łukasz Matyjasek);

- „Opracowanie norm kryminalistycznych na poziomie międzynarodowym (Komitet Techniczny ISO TC 272)” (podinsp. mgr inż. Artur Dębski).

Na zakończenie warsztatów Dyrektor Instytutu, Pan Andrii Poltavskyi zaprezentował problematykę badań broni amunicji na Ukrainie na podstawie osiągnięć Kijowskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Prelegenci z Polski mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem badawczym wybranych pracowni Kijowskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz jego historią w miejscowym muzeum.