Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu funkcjonowania bazy danych dna oraz metodyki ujawniania i zabezpieczenia śladów biologicznych dla funkcjonariuszy KWP w Radomiu

Data publikacji 18.10.2019

W dniu 18 października 2019 roku pracownicy Zakładu Biologii CLKP: Anna Jurga, dr Kamil Januszkiewicz oraz st. sierż. Bożena Wysocka, przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy garnizonu mazowieckiego z zakresu funkcjonowania bazy danych DNA oraz metodyki ujawniania i zabezpieczenia śladów biologicznych.

W ramach szkolenia, którym objęto 97 funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych, kryminalnych oraz techników kryminalistycznych garnizonu mazowieckiego, przedstawiono zagadnienia związane z międzynarodową wymianą danych genetycznych oraz przykłady dopasowań międzynarodowych. Szczególny nacisk położono na prezentację znowelizowanych zapisów ustawy o Policji regulujących funkcjonowanie bazy danych DNA oraz przepisów stanowiących podstawę do utworzenia bazy eliminacyjnej funkcjonariuszy i pracowników Policji wykonujących czynności służbowe związane z ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów biologicznych. Ponadto wskazano najczęstsze błędy popełniane podczas zabezpieczania śladów biologicznych oraz omówiono standardy  postępowania na miejscu zdarzenia zapobiegające kontaminacji materiału biologicznego. Podczas wykładów przybliżono rolę oraz obowiązki certyfikowanych specjalistów z zakresu analizy plam krwawych.