Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Traseologia w badaniach kryminalistycznych”

Data publikacji 16.10.2019

W dniu 16 października 2019 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji KGP w Warszawie odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Traseologia w badaniach kryminalistycznych”.

Seminarium dotyczyło badań traseologicznych i ich roli w procesie wykrywczym. Wystąpienie wprowadzające wygłosił asp. szt. mgr inż. Adam Godlewski, biegły badań traseologicznych CLKP. Biegły przedstawił podstawowe zagadnienia oraz omówił zakres badań traseologicznych prowadzonych w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Zastosowanie technik wizualizacji śladów w badaniach traseologicznych omówił podkom. dr Krzysztof Klemczak, biegły Zakładu Daktyloskopii CLKP z zakresu badań daktyloskopijnych. Wykład podsumowujący wygłosił, Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski, na temat niestandardowych badań związanych z identyfikacją użytkownika obuwia.

Fot. Emilia Hyb (CLKP)

  • prowadzący seminarium CLKP z zakresu traseologii od lewej: kom_dr_Krzysztof Klemczak i asp_szt Adam Godlewski biegli z Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Polcji
  • wykład w trakcie seminarium CLKP z zakresu traseologii wygłasza insp_dr_Krzysztof Borkowski, Zastępca Dyrektora CLKP, biegły z zakresu traseologii
  • slajd z wykładu w trakcie seminarium CLKP z zakresu traseologii przykład wnioskowania w oparciu o cechy dynamiczne stopy - obraz dwóch stóp ludzkich z obszarami zaznaczonymi różnymi kolorami