Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu Identyfikacji Ofiar Katastrof (DVI)

Data publikacji 01.10.2019

W dniach 1–3 października 2019 roku w Warszawie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Policji z zakresu identyfikacji ofiar katastrof (DVI – Disaster Victim Identification) zorganizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji pod egidą Interpolu.

Otwarcia szkolenia dokonał insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. W pierwszym wystąpieniu insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP i Kierownik Zespołu DVI przedstawił historię powołania zespołu oraz jego strukturę i zakres kompetencji. Insp. Adam Frankowski odczytał list skierowany do uczestników szkolenia od Mariusza Cichomskiego, Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kurs prowadzony był przez Eckharda Klempa z Interpolu oraz Howarda Waya, Koordynatora DVI z Wielkiej Brytanii, obejmował wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne z zakresu realizacji czynności służbowych dotyczących identyfikacji ciał ofiar katastrof. Szkolenie przeznaczone było dla funkcjonariuszy Policji z Zespołu ds. Identyfikacji Ciał Ofiar, powołanego Decyzją nr 166 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 maja 2019 roku. W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy szkolenia prowadzili symulowane oględziny na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Ostatniego dnia szkolenia przeprowadzono symulowane czynności w warunkach prosektoryjnych. W ćwiczeniach uczestniczyło 30 funkcjonariuszy Policji z komórki zarządzającej, którą tworzą pracownicy i funkcjonariuszce CLKP  i komórki wspierającej składającej się z policjantów Komendy Stołecznej Policji oraz 4 zespoły regionalne DVI z Białegostoku, Lublina, Szczecina i Katowic.

Fot. Krzysztof Rusin (CLKP)