Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta na Ukrainie w ramach CEPOL Exchange Programme

Data publikacji 23.09.2019

W dniach 9–13 września 2019 roku w Kijowie (Ukraina) insp. dr Krzysztof Borkowski, Zastępca Dyrektora CLKP w ramach programu wymiany funkcjonariuszy organów ścigania pod egidą CEPOL złożył wizytę w Kijowskim Naukowo Badawczym Instytucie Ekspertyz Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy.

Głównym celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą, organizacją Instytutu i zakresem wykonywanych badań. Standardy wykonywania ekspertyz kryminalistycznych w oparciu o obowiązujące metodyki badawcze zostały zaprezentowane na przykładach technicznych badań dokumentów, szeroko rozumianych badań traseologicznych (balistyka, mechanoskopia, ślady obuwia), technik wybuchowych oraz badań chemicznych i biologicznych. Instytut w szerokim spektrum swojej działalności wykonuje między innymi ekspertyzy ekonomiczne (operacji finansowych i kredytowych), ekspertyzy budowlane (inżynieryjno-techniczne) oraz z zakresu technologii budowania dróg. W Instytucie z wieloletnią tradycją (powołany w dniu 17 lipca 1913 roku) znajduje się sala muzealna z ciekawymi, historycznymi eksponatami i wydawnictwo publikujące nieprzerwanie od 55 lat monograficzne wydanie „Kryminalistyka i ekspertyza sądowa”.