Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych

Data publikacji 13.09.2019

W dniach 10–13 września 2019 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych.

W warsztatach zorganizowanych przez Zakład Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, udział wzięli biegli i kandydaci na biegłych z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, technicy kryminalistyki z Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy z KWP w Szczecinie oraz zaproszeni goście z Policji niemieckiej. Warsztatom przewodniczyli: dr Anna Trynda, Kierownik Zakładu Chemii CLKP i podinsp. Piotr Dereziński, biegły z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie. Wśród wykładowców i trenerów byli m. in. biegli Zakładu Chemii CLKP, mgr inż. Łukasz Matyjasek i sierż. sztab. Łukasz Cichosz, kom. Piotr Peksa z CBŚP w Warszawie oraz przedstawiciel firmy Euronet. Warsztaty obejmowały zarówno część teoretyczną jak i praktyczne ćwiczenia na poligonie w oparciu o przygotowane wcześniej scenariusze.

  • wybuch, ciemnoszara chmura dymu
  • uszkodzone podwozie samochodu po wybuchu, rozrzucone zniekształcone części nadwozia, silnika i karoserii samochodu koloru czerwonego leżące na trawie w tle nieotynkowana elewacja budynku z surowych bloczków betonowych
  • Pozostałości po wybuchu, odkształcony element z blachy leżący na stole oraz drobne elementy elektroniczne
  • badanie pozostałości po wybuchu na stole ułożone w rzędy różnej wielkości elementy metalowe
  • uczestnicy warsztatów szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania aktom terroru kryminalnego, grupa około 30 mężczyzn i kobiet. Przed grupą leżą eksponaty: bomby, pociski młodzieżowe, pociski artyleryjskie.