Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 10.06.2019

Dnia 10 czerwca 2019 roku w sali multimedialnej Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 w Warszawie odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości udział wzięli: prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, kierownicy zakładów CLKP i naczelnicy LK KWP/KSP. Po powitaniu gości przez Dyrektora CLKP insp. dr. n. med. Radosława Juźwiaka, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska odczytała Decyzję nr 148 z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 13 kandydatów z 7 specjalności kryminalistycznych:

1) klasyczne badania dokumentów:

a) st. sierż. Damian Zając – LK KWP w Olsztynie,

b) mł. asp. Monika Birnbaum – LK KSP,

c) mł. asp. Maja Śliwińska – LK KWP w Gorzowie Wlkp.,

2) badania informatyczne:

a) st. sierż. Zbigniew Borucki – LK KWP zs. w Radomiu,

3) badania mechanoskopijne:

a) mgr inż. Andrzej Bilski – LK KWP w  Łodzi,

b) mł. asp. Witold Kempa – LK KWP w  Rzeszowie,

4) badania broni i balistyka:

a) asp. sztab. Piotr Lendzion – LK KSP,

5) badania osmologiczne:

a) sierż. Marzena Krzyżanowska – LK KWP w Lublinie,

6) badania materiałów i urządzeń wybuchowych:

a) sierż. sztab. Łukasz Cichosz – CLKP,

7) genetyka sądowa:

a) sierż. Joanna Czeszejko – LK KWP w Szczecinie,

b) mgr inż. Karolina Cieśla – LK KWP w Szczecinie,

c) mgr Edyta Kalicińska – LK KWP w Szczecinie,

d) asp. Piotr Domaradzki – LK KWP w Rzeszowie.

Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak oraz prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski wręczyli kandydatom na biegłych świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Szczególne wyróżnienie za najlepiej zdany egzamin końcowy odebrała sierż. Joanna Czeszejko z LK KWP w Szczecinie oraz mł. asp. Witold Kempa z LK KWP w Rzeszowie. Wykład „Projekt ustawy o biegłych" wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu „Metodyka kształcenia dorosłych: adaptacja zawodowa w relacji uczeń–mistrz” wygłoszony przez podinsp. Żanettę Makowską z Zakładu Biologii CLKP. Uroczystości zakończył Dyrektor CLKP, który podkreślił aspekt etyczny pracy biegłych, powołując się na treść przyrzeczenia.