Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe dla liderów Zespołów ds. Przestępstw Niewykrytych

Data publikacji 27.12.2018

W dniach 18–20 grudnia 2018 roku w Zakopanem odbyły się warsztaty szkoleniowe dla liderów Zespołów ds. Przestępstw Niewykrytych funkcjonujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Policji szczebla wojewódzkiego, Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Głównej Policji.

W przedsięwzięciu wzięli również zaproszeni prokuratorzy z Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej. Podczas warsztatów omówiono szeroką problematykę związaną ze skutecznym podejmowaniem po latach postępowań przygotowawczych, umorzonych z powodu niewykrycia sprawców. Pierwszy dzień szkolenia, podczas którego swoje wystąpienia mieli przedstawiciele z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, poświęcono wykorzystaniu obecnych technik badawczych z zakresu badań biologicznych, daktyloskopijnych oraz antroposkopijnych. Pani nadkom. dr inż. Magdalena Jabłońska, starszy specjalista badawczo – techniczny z Zakładu Biologii CLKP przeanalizowała możliwości wykorzystania nowoczesnych technik badawczych z zakresu genetyki sądowej w sprawach archiwalnych. Pan podinsp. Artur Krasuski, ekspert Zakładu Daktyloskopii CLKP omówił zastosowanie wykrywczej bazy danych – AFIS. Wystąpienia z ramienia CLKP zakończyła Pani st. asp. Maria Szumilas – Wiśniewska, specjalista Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP, która zaprezentowała możliwości identyfikacji lub typowania osób na podstawie badań antroposkopijnych.