Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie wigilijne w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 27.12.2018

W dniu 20 grudnia 2018 roku w Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział wzięli Zastępcy Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski oraz insp. dr Krzysztof Borkowski.

W sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji na spotkaniu obecni byli księża kapelani: Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Jerzy Pańkowski Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp płk Mirosław Wola, naczelny kapelan Policji ksiądz Jan Kot, jak również Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji zarówno funkcjonariuszy, jak też związków reprezentujących pracowników cywilnych formacji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, oficerowie łącznikowi oraz przedstawiciele Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r."  i reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego. Przy słowach kolęd śpiewanych przez policyjnych solistów Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne. Do życzeń przyłączyli się Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk i nadinsp. Dariusz Augustyniak, którzy skierowali życzenia do wszystkich policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin.

W imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, szef Policji przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został następnie przewieziony do Komendy Głównej Policji i tam złożony przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez kapelana Policji.

Uroczystość wspaniałą grą uświetnili również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

 

Źródło: policja.pl