Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie wigilijne służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji 27.12.2018

W dniu 19 grudnia 2018 roku w Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się spotkanie wigilijne służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego i Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz kierownictwa polskiej Policji. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w spotkaniu udział wziął Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak.

W spotkaniu, którego gospodarzem był Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga uczestniczyli: przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji poseł Arkadiusz Czartoryski, a także szefowie służb mundurowych podległych MSWiA  oraz duchowieństwo i przedstawiciele związków zawodowych. Obecni byli również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński,  I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michał Sikora i szefowie służb podległych MON. Ponadto w uroczystości udział wziął Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX Fabrice Leggeri oraz przedstawiciele służb zagranicznych i oficerowie łącznikowi.

Wśród składających życzenia przybyłym na opłatek byli szefowie służb podległych MSWiA, także Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie kolęd z towarzyszeniem muzyków z Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

 

Źródło: policja.pl

Zdjęcia: Straż Graniczna, Andrzej Chyliński - Policja 997