Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 19.12.2018

Dnia 19 grudnia 2018 roku w sali multimedialnej Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 w Warszawie odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości udział wzięli: prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, Radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP Agnieszka Łukomska, kierownicy zakładów CLKP, naczelnicy LK KWP/KSP i kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Po powitaniu gości przez Dyrektora CLKP insp. dr. n. med. Radosława Juźwiaka, Radca Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP Agnieszka Łukomska odczytała Decyzję nr 345 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 17 kandydatów z 8 specjalności kryminalistycznych:

1) klasyczne badania dokumentów

 • mł. asp. Krzysztof Lewczuk – LK KSP
 • sierż. szt. Emil Gregorek – LK KWP zs. w Radomiu
 • mgr Oksana Kuryj-Wysocka – LK KWP w Olsztynie

2) techniczne badania dokumentów

 • sierż. Ewa Siedlecka – CLKP

3) badania informatyczne

 • asp. Marzena Holak – CLKP

4) badania mechanoskopijne

 • mł. asp. Kamil Gumbisz – LK KWP w Kielcach
 • sierż. Daniel Antończyk – LK KWP w Lublinie

5) badania wypadków drogowych

 • mł. asp. Waldemar Kościk – LK KWP we Wrocławiu
 • sierż. szt. Daniel Kurzych – LK KSP

6) badania chemiczne

 • mł. asp. Grzegorz Świerczyński – LK KWP zs. w Radomiu
 • sierż. szt. Paulina Zdrojkowska – LK KSP
 • mł. asp. Magdalena Bujak – LK KSP
 • mgr Ewelna Bojarska – LK KSP

7) badania daktyloskopijne

 • sierż. szt. Łukasz Kowalik – LK KWP w Lublinie
 • mgr Aneta Olech – LK KWP w Lublinie

8) genetyka sądowa

 • sierż. szt. Sebastian Pieńko – LK KWP w Olsztynie
 • asp. Emilia Korbanek – LK KWP w Poznaniu

Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak oraz prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski wręczyli kandydatom na biegłych świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Szczególne wyróżnienie za najlepiej zdany egzamin końcowy odebrała Pani sierż. Ewa Siedlecka z CLKP oraz sierż. szt. Emil Gregorek z LK KWP zs. w Radomiu. Wykład „Biegły i jego opinia – między interesem publicznym a prywatnym" wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystości zakończył Dyrektor CLKP, który podkreślił aspekt etyczny pracy biegłych, powołując się na treść przyrzeczenia.