Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych

Data publikacji 11.12.2018

W dniach 4–5 grudnia 2018 roku Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zorganizowało XI Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych.

Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział w sympozjum wzięły: kom. Anna Przewor Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych i sierż. Ewa Siedlecka z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, która wygłosiła referat pt. „Identyfikacja indywidualna pieczątek”. W spotkaniu uczestniczyli eksperci Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Interpolu, Agencji Frontex, a także przedstawiciele fińskich, łotewskich oraz niemieckich służb granicznych i ośrodków szkolenia. Podczas sympozjum dyskutowano o zagadnieniach związanych z fałszerstwami dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów tożsamości oraz wiz w kontekście nielegalnej migracji. Poruszono również problematykę nowych technik fałszerskich stosowanych w dokumentach, metod ich badania oraz nowoczesnych rozwiązań zapewniających wysoki poziom zabezpieczeń dokumentów publicznych. Spotkanie to było okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów z ekspertami z zakresu technicznych badań dokumentów. Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w dowód uznania i podziękowania uhonorował kom. Annę Przewor Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizulanych CLKP Medalem Okolicznościowym wydanym z okazji stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

źródło oraz fot. : www.cs.strazgraniczna.pl