Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XXVII posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA

Data publikacji 12.12.2018

W dniu 6 grudnia 2018 roku w Tallinie (Estonia) odbyło się XXVII posiedzenie Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA - Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Teleinformatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. W spotkaniu udział wzieli przedstawiciele: państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Agencji eu-LISA. Polskę reprezentowała asp. szt. Małgorzata Walecka, specjalista Zakładu Daktyloskopii CLKP.

W trakcie spotkania omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem systemu Eurodac oraz działaniami, jakie podejmuje eu-LISA w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury zarządzanych operacyjnie systemów centralnych SIS II, VIS oraz Eurodac. Zaakceptowano projekt Programu Pracy na lata 2020-2022 oraz omówiono plany związane z wykorzystaniem formatu Universal Message Format (UMF) w systemach azylowych. Obecnie UMF ma zastosowanie w przekazywaniu danych w kontekście egzekwowania prawa. Prowadzący podsumowali warsztaty zorganizowane w ramach sieci jednostek dublińskich European Asylum Support Office (EASO) kładąc nacisk na potrzebę stworzenie kanału komunikacyjnego między siecią DubliNet, a Grupą Doradczą Eurodac. Spotkanie służyło również opracowaniu planu ćwiczeń na rok 2019, które mają sprawdzić bezpieczeństwo i ciągłość działania systemu Eurodac.