Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie „Eurodac & SIS II: role of large-scale IT systems in combatting facilitation of illegal immigration”

Data publikacji 27.09.2018

W dniach 25 – 26 września 2018 roku w Tallinie (Estonia) odbyło się szkolenie „Eurodac & SIS II: role of large-scale IT systems in combatting facilitation of illegal immigration” zorganizowane przez eu-LISA (Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Teleinformatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości) oraz EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Państw Członkowskich UE, Komisji Europejskiej, EMPACT i Agencji eu-LISA. Państwo polskie reprezentowały podczas spotkania: asp. szt. Małgorzata Walecka, specjalista Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Urszula Siłuch, starszy specjalista Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP. EMPACT jest platformą zrzeszającą kraje UE i kraje trzecie realizującą operacyjne działania w zakresie przyjętych przez Radę UE priorytetów zwalczania zorganizowanej i poważnej przestępczości. W czasie szkolenia zapoznano uczestników z obszarem działania EMPACT, przedstawiono kwestie dotyczące funkcjonowania systemu Eurodac, podstaw prawnych i propozycji ich nowelizacji. Omówiono wykorzystanie Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego, podano przykłady i uzyskane rezultaty.