Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

VIII Konferencja Europejskiej Akademii Nauk Sądowych (EAFS – European Academy of Forensic Science)

Data publikacji 05.09.2018

W dniach 27–31 sierpnia 2018 roku w Lyonie (Francja) odbyła się VIII Konferencja EAFS pod tytułem „2020 The Forensic Odyssey”. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska.

Konferencje EAFS, organizowane raz na trzy lata, to największe i najważniejsze forum wymiany i prezentacji osiągnięć współczesnej kryminalistyki. W tegorocznej edycji wzięło udział około 750 uczestników zarówno z Europy, jak i całego świata, przedstawicieli laboratoriów badawczych zrzeszonych w ENFSI a także świata akademickiego i środowiska prawniczego. Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Policyjnego Instytutu Kryminalistyki INSP (Institut National de Police Scientifique) Marcel Authier. Program konferencji został podzielony na 4 obszary tematyczne związane z zagadnieniami dotyczącymi: wywiadu „kryminalistycznego”, powiązania nauk humanistycznych z kryminalistyką,  odpowiedzi służb na akty terroru w kontekście działań kryminalistycznych oraz nowych wyzwań stojących przed kryminalistyką.