Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych z zakresu badań daktyloskopijnych w ramach Triady

Data publikacji 08.05.2018

W dniach 24–26 kwietnia 2018 roku w Instytucie Nauk Sądowych w Bratysławie (Słowacja) odbyło się spotkanie biegłych z zakresu badań daktyloskopijnych w ramach współpracy TRIADA. Wzięli w nim udział biegli z Polski, Czech i Słowacji.

Spotkanie koncentrowało się na wymianie doświadczeń w zakresie wizualizacji śladów linii papilarnych oraz międzynarodowej wymianie danych daktyloskopijnych. Ponadto biegli ze Słowacji zaprezentowali funkcjonowanie krajowego punktu dostępu do systemu Eurodac i krajowego punktu kontaktowego działającego w ramach decyzji Prüm. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowały Ewa Rogoża i Marta Olejniczak, biegłe z zakresu badań daktyloskopijnych Zakładu Daktyloskopii CLKP.