Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewodniczący Komitetu Zadaniowego Polskiego Komitetu Normalizującego

Data publikacji 23.04.2018

Podinsp. Artur Dębski z Zespołu ds. Jakości Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji został powołany na kolejną kadencję Przewodniczącego Komitetu Zadaniowego PKN nr 505 ds. Procesów Kryminalistycznych.

Komitet zajmuje się normalizacją w obszarze kryminalistyki, w szczególności obejmującą nastepujące obszary: ujawnianie śladów kryminalistycznych, badania kryminalistyczne, wydawanie opinii oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji kryminalistycznych.