Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowo-badawcza CEPOL pt. „Innovation in Law Enforcement”

Data publikacji 01.12.2017

W dniach 28–30 listopada 2017 roku w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Budapeszcie odbyła się coroczna konferencja naukowo-badawcza pt. „Innovation in Law Enforcement” organizowana przez CEPOL.

Tegoroczna konferencja poświęcona była prezentacji innowacji w zakresie działania służb bezpieczeństwa publicznego oraz ich wpływu na praktykę, szkolenie i edukację zarówno funkcjonariuszy tych służb, jak i całego społeczeństwa. Podczas  konferencji wiele miejsca poświęcono projektom realizowanym z funduszy europejskich w ramach 7 programu ramowego oraz programu Horyzont 2020.  Wyniki tych prac zostały zaprezentowane zarówno podczas sesji wykładowych, jak i w panelach demonstracyjnych. Podczas trzydniowej konferencji wygłoszono ponad 100 prezentacji dotyczących m.in. zagadnień związanych ze zwalczeniem cyberprzestępczości, wykorzystaniem nowych mobilnych urządzeń przez służby bezpieczeństwa publicznego, badań dotyczących tzw „predictive policing”, aspektów etycznych wprowadzania nowych technologii oraz platform współpracy i szkoleń pozwalających na wymianę informacji na arenie międzynarodowej. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w spotkaniu uczestniczyła kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego.