Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia dla funkcjonariuszy służb dochodzeniowo-śledczych z zakresu bazy danych DNA i kryminalistycznych badań genetycznych

Data publikacji 28.11.2017

W ramach realizacji Zadania nr 6 Priorytetu III Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018 związanego ze zwiększeniem wykorzystania bazy danych DNA, od września do listopada 2017 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Biologii CLKP przeprowadzili cykl szkoleń dla policjantów służb dochodzeniowo-śledczych z zakresu bazy danych DNA i kryminalistycznych badań genetycznych.

Szkolenia przeprowadzono dla następujących garnizonów: warmińsko-mazurskiego (27.IX), podlaskiego (3.X), świętokrzyskiego (6.X), mazowieckiego (11.X), lubelskiego (12.X), lubuskiego (7.XI), zachodniopomorskiego (8.XI), pomorskiego (10.XI), kujawsko-pomorskiego (15.XI), opolskiego (21.XI), śląskiego (23.XI). Każde ze szkoleń podzielone było na trzy obszary tematyczne: Obszar I – „Funkcjonowanie i wykorzystanie bazy danych DNA w Polsce” oraz „Wykorzystanie bazy DNA do poszukiwania osób zaginionych i identyfikacji NN zwłok” prowadzony był przez Panią Annę Jurgę, Justynę Połomską oraz Agnieszkę Pietę. Obszar II – „Międzynarodowa wymiana danych DNA” oraz „Priorytety KGP na lata 2016-2018 w odniesieniu do bazy danych DNA” prowadził nadkom. Jakub Mondzelewski. Obszar III – „Wykonywanie opinii kryminalistycznych z zakresu badań DNA” oraz „Omówienie nowego pakietu GA 01” prowadzony był przez Zastępcę Kierownika Zakładu Biologii CLKP Joannę Dąbrowską, podinsp. Żanettę Makowską, podinsp. Ewę Kadyjewską, nadkom. Annę Brągoszewską oraz st. sierż. Bożenę Wysocką z Zakładu Biologii CLKP. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło ponad tysiąc funkcjonariuszy Policji. Szkolenia dla pozostałych garnizonów zostaną przeprowadzone na początku 2018 roku.