Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

VII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka pt. „Zaginięcia osób dorosłych i dzieci”

Data publikacji 24.11.2017

W dniu 23 listopada 2017 roku w Sali Konferencyjnej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka pt. „Zaginięcia osób dorosłych i dzieci”, zorganizowana przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komenda Główna Policji.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących z Fundacją ITAKA, w tym Policji, Straży Granicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i innych. Zaproszeni prelegenci wygłosili wystąpienia poświęcone między innymi problematyce porwań rodzicielskich, zagadnieniom prawnym dotyczących zaginionych i ich rodzin oraz platformie identyfikacji NN zwłok wykorzystywanej przez Fundację ITAKA.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowały: podinsp. Ewa Lewandowska – Zastępca Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych oraz asp. Maria Szumilas-Wiśniewska – biegła z zakresu badań antroposkopijnych.