Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu oględzin miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym

Data publikacji 06.11.2017

W dniach 25–27 października 2017 roku w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie dotyczące oględzin miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym. W szkoleniu udział wzięli biegli z Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu oraz kierownicy komórek organizacyjnych kwp/kmp/kpp odpowiedzialnych za pracę techników kryminalistyki.

Tematyka szkolenia obejmowała metodykę oględzin miejsc katastrof oraz identyfikacji ofiar, jak również zasady wykonywania pomiarów i wykorzystania specjalistycznych urządzeń rejestrujących wygląd miejsca zdarzenia. Została także omówiona rola i zadania prokuratora podczas oględzin tego rodzaju zdarzeń. Uczestnicy szkolenia w czasie wykładu kom. dr inż. Magdaleny Jabłońskiej z Zakładu Biologii CLKP zapoznali się z podstawowymi zasadami identyfikacji ofiar zdarzeń masowych wynikających z opracowanych przez Interpol standardów DVI (Disaster Victim Identification).