Zbiory Danych Daktyloskopijnych

Zbiory Danych Daktyloskopijnych

Administratorem prowadzonych przez Centralne Laboratorium Kryminalistycznego Policji Zbiorów Danych Daktyloskopijnych jest Komendant Główny Policji. Zbiór stanowi ważne narzędzie w wykrywaniu i ściganiu przestępstw oraz w identyfikacji zwłok o nieustalonej tożsamości.

Zbiory Danych Daktyloskopijnych stanowi:

  • Centralna Registratura Daktyloskopijna, w której są gromadzone karty daktyloskopijne i chejroskopijne zawierające odciski linii papilarnych osób
  • Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz śladach linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych
Powrót na górę strony