Zamówienia publ. z art. 11 ust. 5 pkt 1 Pzp

Zamówienia publ. z art. 11 ust. 5 pkt 1 Pzp

Ogłoszenia o zamówieniach, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy odczynników chemicznych, zapłonników elektrycznych i moździerzy pirotechnicznych na potrzeby projektu badawczo – naukowego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  nr DOB-BIO09/11/04/2018, pt. „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych.” – WYBUCHY.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

33696300-8 – Odczynniki chemiczne,

24615000-8 – Lonty, spłonki, zapalniki i detonatory elektryczne,

24613000-4 – Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas deszczu lub mgły i wyroby pirotechniczne.

Przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1

 1. Nadchloran potasu, 1 op. = 1kg - 3 op.,
 2. Aluminium super dark (4-5 mikrometra), 1 op. = 1 kg – 2 op.,
 3. Zapłonniki elektryczne typu XP1008-3 (3-metrowe przewody) – 50 szt.,
 4. Moździerz pirotechniczny z włókna szklanego, 4-calowy – 2 szt.,
 5. Moździerz pirotechniczny z włókna szklanego, 3-calowy – 1 szt.

Pakiet nr 2

 1. Nadmanganian potasu, czda, 1 op. = 1kg – 2 op.,
 2. Tetrahydrofuran, czda, 1 op. = 1 l – 1 op.,
 3. Aceton, czda, 1 op. = 1 l – 4 op.,
 4. Keton metylowo-etylowy, czda, 1 op.= 1 l – 1 op.,
 5. 1,3-dietylo-1,3-difenylomocznik, czda. 1 op. = 25 g – 1 op.,
 6. 4-nitrofenol, min. 98%, 1 op. = 25 g – 1 op.,
 7. Wodoru nadtlenek 50%, czda, 1 op. = 500 ml – 1 op.

 

Termin realizacji zamówienia: do 19.03.2021 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy odczynników chemicznych, zapłonników elektrycznych i moździerzy pirotechnicznych na potrzeby projektu badawczo – naukowego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  nr DOB-BIO09/11/04/2018, pt. „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych.” – WYBUCHY.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

33696300-8 – Odczynniki chemiczne,

24615000-8 – Lonty, spłonki, zapalniki i detonatory elektryczne,

24613000-4 – Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas deszczu lub mgły i wyroby pirotechniczne.

Przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1

 1. Nadchloran potasu, 1 op. = 1kg - 3 op.,
 2. Aluminium super dark (4-5 mikrometra), 1 op. = 1 kg – 2 op.,
 3. Zapłonniki elektryczne typu XP1008-3 (3-metrowe przewody) – 50 szt.,
 4. Moździerz pirotechniczny z włókna szklanego, 4-calowy – 2 szt.,
 5. Moździerz pirotechniczny z włókna szklanego, 3-calowy – 1 szt.

Pakiet nr 2

 1. Nadmanganian potasu, czda, 1 op. = 1kg – 2 op.,
 2. Tetrahydrofuran, czda, 1 op. = 1 l – 1 op.,
 3. Aceton, czda, 1 op. = 1 l – 4 op.,
 4. Keton metylowo-etylowy, czda, 1 op.= 1 l – 1 op.,
 5. 1,3-dietylo-1,3-difenylomocznik, czda. 1 op. = 25 g – 1 op.,
 6. 4-nitrofenol, min. 98%, 1 op. = 25 g – 1 op.,
 7. Wodoru nadtlenek 50%, czda, 1 op. = 500 ml – 1 op.

Termin realizacji zamówienia: do 19.03.2021 r.

Pakiet nr 1 – zgodnie z zamówieniem nr 31/2021/CLKP/WYB. z dnia 19.02.2021 r.,  udzielono zamówienia na kwotę 948,00 zł brutto Wykonawcy: Selkat Ireneusz Katarzyński, Półłanki 80, 30-740 Kraków

Pakiet nr 2 – zgodnie z zamówieniem nr 32/2021/CLKP/WYB. z dnia 19.02.2021 r.,  udzielono zamówienia na kwotę 675,51 zł brutto Wykonawcy: POL-AURA Jakub Ławrynowicz, Różnowo 62e, 11-001 Dywity

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy komory klimatycznej DFO/Ninhydryna  wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby projektu badawczo – rozwojowego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr DOB-BIO9/03/01/2018 pt. „Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza.

Szczegóły zamówienia zawiera zapytanie ofertowe spr. nr 1/CLKP/2021/KOM., stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert do dnia: 18.02.2021 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych do testera wrażliwości na uderzenie BAM Fall Hammer BFH-12 oraz do testera wrażliwości na uderzenie BAM FRICTION APPARATUS FSA na potrzeby projektu badawczo – naukowego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  nr DOB-BIO09/11/04/2018, pt. „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych.” – WYBUCHY.

Przedmiot zamówienia:

 1. Materiały eksploatacyjne do testera wrażliwości na uderzenie BAM Fall Hammer BHF-12 firmy OZM Reasearch w postaci:
 1. Steel cylinders, Ø x L – 10x10 mm (diameter tolerance – 0,003 / - 0,005), comply with all related standards (STANAG, UN, EN), all all surfaces are polished, 1 op. – 200 szt., nr. kat. BFH-SR-200 – 3 op.;
 2. Steel quide rings – premium, , Ø x L – 16x13 mm (inner diameter tolerance +0,005 / +0,010), comply with all related standards (STANAG, UN, EN), all surfaces are polished, 1 op. – 100 szt., nr. kat. BFH -SC-100 – 3 op.;
 3. Stainless steel locating ring with orifices for gas relase (for locating the imact device on intermediate anvil 26x26 mm), nr. kat. BFH -CR – 1 szt.;
 4. Rubber O–ring for liquid substances, nr. kat. BHF-OR-100 – 2 op.
 1. Materiały eksploatacyjne do testera wrażliwości na tarcie BAM FRICTION APPARATUS FSA firmy OZM Reasearch w postaci:
 1. Porcelain pegs, comply with all related standards (STANAG, UN, EN), 1 op. – 400 szt., nr. kat. BFST-Pn-400 – 2 op.;
 2. Porcelain plates, both sides are roughened (roughness 9-32 µm), W x L x H – 25x25x5 mm, 1 op. – 100 szt., nr. kat. BFST-Pt-100,– 2op.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy;

Termin realizacji zamówienia: do 12.03.2021 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38437000-7  – Pipety i akcesoria laboratoryjne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych do testera wrażliwości na uderzenie BAM Fall Hammer BFH-12 oraz do testera wrażliwości na uderzenie BAM FRICTION APPARATUS FSA na potrzeby projektu badawczo – naukowego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
nr DOB-BIO09/11/04/2018, pt. „Budowa systemu do określania stref bezpieczeństwa
i zagrożeń związanych z wybuchem materiałów i przyrządów wybuchowych w oparciu
o badania charakterystyk fal podmuchowych i parametrów detonacyjnych.” – WYBUCHY.

Przedmiot zamówienia:

 1. Materiały eksploatacyjne do testera wrażliwości na uderzenie BAM Fall Hammer BHF-12 firmy OZM Reasearch w postaci:
 1. Steel cylinders, Ø x L – 10x10 mm (diameter tolerance – 0,003 / - 0,005), comply with all related standards (STANAG, UN, EN), all all surfaces are polished, 1 op. – 200 szt., nr. kat. BFH -SR-200 – 3 op.;
 2. Steel quide rings – premium, , Ø x L – 16x13 mm (inner diameter tolerance +0,005 / +0,010), comply with all related standards (STANAG, UN, EN), all surfaces are polished, 1 op. – 100 szt., nr. kat. BFH -SC-100 – 3 op.;
 3. Stainless steel locating ring with orifices for gas relase (for locating the imact device on intermediate anvil 26x26 mm), nr. kat. BFH -CR – 1 szt.;
 4. Rubber O–ring for liquid substances, nr. kat. BHF-OR-100 – 2op.
 1. Materiały ekscpolatacyjne do testera wrażliwości na tarcie BAM FRICTION APPARATUS FSA firmy OZM Reasearch w postaci:
 1. Porcelain pegs, comply with all related standards (STANAG, UN, EN), 1 op. – 400 szt., nr. kat. BFST-Pn-400 – 2 op.;
 2. Porcelain plates, both sides are roughened (roughness 9-32 µm), W x L x H – 25x25x5 mm, 1 op. – 100 szt., nr. kat. BFST-Pt-100 – 2op.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy;

Termin realizacji zamówienia: do 12.03.2021 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

38437000-7  – Pipety i akcesoria laboratoryjne.

 

Zgodnie z zamówieniem nr 25/2021/CLKP/MIK. z dnia 08.02.2021 r.,  udzielono zamówienia na kwotę 19 458,85 zł brutto Wykonawcy: Forcepol Sp. z o.o., ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy odczynników laboratoryjnych do wewnętrznej walidacji  na potrzeby projektu badawczo – naukowego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  nr DOB-BIO10/03/01/2019,
pt. „Wykorzystanie potencjału mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce”, MIKROBIOM.

Przedmiot zamówienia:

Zestaw do doczyszczania DNA przed sekwencjonowaniem ZymoBIOMICSTM Microbial Community DNA Standard (2000 ng) firmy Zymo Research (D6306) – 1 op.

Termin realizacji: 14 dni od złożenia zamówienia,

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

33696500-0  – Odczynniki laboratoryjne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie art. 11 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp:

Dotyczy: dostawy odczynników laboratoryjnych do wewnętrznej walidacji  na potrzeby projektu badawczo – naukowego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  nr DOB-BIO10/03/01/2019,
pt. „Wykorzystanie potencjału mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce”, MIKROBIOM.

Przedmiot zamówienia:

Zestaw do doczyszczania DNA przed sekwencjonowaniem ZymoBIOMICSTM Microbial Community DNA Standard (2000 ng) firmy Zymo Research (D6306) – 1 op.

Termin realizacji: 14 dni od złożenia zamówienia,

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33696500-0  – Odczynniki laboratoryjne.

Zgodnie z zamówieniem nr 19/2021/CLKP/MIK. z dnia 01.02.2021 r.,  udzielono zamówienia na kwotę 1 669,16 zł brutto Wykonawcy: TK Biotech Sp. z o.o. Sp. k,
ul. Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa