Przed otwarciem ofert

Termin składania ofert: 26.08.2020 r. godz. 10:30

CPV: 33696500-0, 38437000-7, 24322000-7, 33696300-8, 33793000-5

Wartość zamówienia: powyżej 214.000 euro

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów i akcesoriów techniki kryminalistycznej do badań na potrzeby Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/clkp.policja.pl

Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP dostępna jest w zakładce e-learnig pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/clkp.policja.pl/elearning