Zamówienia

INFORMACJE PODSTAWOWE
 

Komórka organizacyjna realizująca zamówienia publiczne w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji:

ZESPÓŁ ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

 

Postępowania o udzielenie zamówienia powyżej kwoty 214 000 euro prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/clkp.policja.pl

Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP dostępna jest w zakładce e-learnig pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/clkp.policja.pl/elearning

 

Pozostałe postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są na niniejszej stronie internetowej.