Wyróżnienia i podziękowania

7 przystanek PAT

Podziękowania dla nadkom. Ryszarda Sobolewskiego za udział w charakterze instruktora i prowadzenie zajęć z fotografii artystycznej, badawczej i podróżniczej.