Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych


Warszawa, sierpień 2011

 

 

 

Szanowny Pan Pawłe Rybicki
Dyrektor
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

 

Dziękuję za merytoryczne przygotowanie oraz udział podległych Panu funkcjonariuszy w zorganizowanym przez PWPW S.A. XI Seminarium Ekspertów, którego tematem był "proces projektowania druków zabezpieczonych". Przedstawione prezentacje miały znaczący wpływ na zapewnienie wysokiego poziomu spotkania.

Wyrażam głębokie przekonanie, że coroczne merytoryczne spotkania są właściwą płaszczyzną wymiany informacji i doświadczeń. Duże zainteresowanie i aktywny udział uczestników dają podstawę do planowania kolejnych seminariów.

Liczymy na dalszą wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń.

 

Członek Zarządu
Krzysztof Czyż