Wyróżnienia i podziękowania

Życzenia jubileuszowe dla CLKP od Dyrektora Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji

Data publikacji 15.04.2021

Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, z okazji Jubileuszu dziesięciolecia instytutu badawczego CLKP, otrzymał życzenia jubileuszowe od nadkom. Krzysztofa Musielaka, Dyrektora Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji Komendy Głównej Policji

  • w załączniku dostępne cyfrowo życzenia jubileuszowe dla CLKP od Dyrektora Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji