Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania od Jana Edmunda Kowalskiego, Dyrektora Biura Programu "Niepodległa"

Data publikacji 17.10.2019

Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak otrzymał podziękowania dla nadkom. dr n. med. Renaty Zbieć-Piekarskiej, Naczelnika Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP oraz podkom. dra Krzysztofa Klemczaka biegłego z Zakładu Daktyloskopii CLKP, a także kom. Krzysztofa Rusina eksperta z Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP za zaangażowanie w prace nad przygotowaniem i realizacją konkursu na opowiadanie kryminalne "Stulecie polskiego kryminału" ogłoszonego przez Biuro Programu "Niepodległa".