Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowanie od Głównego Inspektora Sanitarnego

Data publikacji 16.05.2019

Do Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. n. med. Radosława Juźwiaka wpłynęły podziękowania od Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, za udział Pana dr. Roberta Bachlińskiego w naradzie szkoleniowej Koordynatorów Zespołów ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych.