Wyróżnienia i podziękowania

List gratulacyjny od Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak otrzymał list gratulacyjny od Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant Służby Kryminalnej" przez Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotra Trojanowskiego.