Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania z Uniwersytetu w Białymstoku

Zastępca Kierownika Zakładu Chemii CLKP podinsp. Anna Duszyńska otrzymała podziękowania za pomoc w przygotowaniu i organizacji imprez odbywających się w ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.