Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Na ręce Dyrektora CLKP insp. dr n. med. Radosława Juźwiaka wpłynęły podziękowania od dr Doroty Semków - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji d.s Studiów Stacjonarnych i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego za pomoc i uczestnictwo przedstawiciela Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Dniach Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.