Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Data publikacji 14.05.2018

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak otrzymał od Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji mł. insp. Grzegorza Napiórkowskiego podziękowania dla podinsp. Anny Duszyńskiej Zastępcy Kierownika Zakładu Chemii CLKP za udział w odprawach szkoleniowych Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP.