Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania od Głównego Inspektora Sanitarnego

Data publikacji 09.05.2018

Do Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. n. med. Radosława Juźwiaka wpłynęły podziękowania od Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, za udział Pani Małgorzaty Galardy w naradzie szkoleniowej Koordynatorów Zespołów ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych.