Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania z Muzeum Katyńskiego

Pani dr Ewa Kowalska, Kierownik Muzeum Katyńskiego Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego podziękowała pracownikom Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP, którzy przyczynili się do ujawnienia niewidocznych zapisów na kartach wydobytych z mogił ofiar pomordowanych przez NKWD w 1940 roku. Ponadto efekty pracy zespołu pod kierunkiem podkom. Anny Przewor – Kierownika Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP, opublikowano w książce „… wierzymy mocno że wrócisz. Korespondencja wydobyta z dołów śmierci Charkowa i Miednoje ze zbiorów Muzeum Katyńskiego”, która została wyróżniona w XI edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.