Wyróżnienia i podziękowania

Życzenia od Komendanta i Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Na ręce insp. dra n. med. Radosława Juźwiaka, Dyrektora CLKP wpłynęły od płk SG Romana Łubińskiego, Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i płk SG Mirosława Doroszkiewicza, Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie życzenia z okazji Święta Policji dla wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników CLKP.