Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania od Komendanta Głównego Policji

Do CLKP wpłynęły podziękowania od nadinsp. dr Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji dla mł. insp. Piotra Trojanowskiego za udział w przygotowaniu i następnie przeprowadzeniu Finału Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017"