Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania od Głównego Inspektora Sanitarnego

Data publikacji 15.12.2016

Do CLKP wpłynęły podziękowania od Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Pani Izabeli Kucharskiej za przygotowanie prezentacji i udział podinsp. Anny Duszyńskiej w naradzie szkoleniowej Koordynatorów Zespołów ds. Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.