Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla nadkom. Marka Gosławskiego

Do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wpłynęły podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu dla nadkom. Marka Gosławskiego z Zakładu Badań Broni i Mechanoskopii.