Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowanie dla Dyrektora CLKP insp. dr. Waldemara Krawczyka

Do Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka wpłynęły podziękowania od Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP mł. insp. Mirosława Domańskiego za wkład w merytoryczne przygotowanie szkolenia "Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości przeciwko dobrom kultury".