Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla nadkom. Artura Dębskiego

Do CLKP wpłynęły podziękowania od I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera za profesjonalizm i zaangażowanie w prace zespołu Komendanta Głównego Policji do spraw monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej skierowane do Koordynatora Zespołu Wsparcia Teleinformatycznego CLKP nadkom. Artura Dębskiego.