Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowanie dla Dyrektora CLKP insp. dr. Waldemara Krawczyka

Do Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka wpłynęły podziękowania od Komendanta Centrum Szkolenia Policji za oddelegowanie funkcjonariuszy CLKP do wsparcia procesu dydaktycznego.