Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla kom. Dominiki Słapczyńskiej

Na ręce Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka wpłynęły podziękowania od Pierwszego Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach dla kom. Dominiki Słapczyńskiej z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.