Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla kadry CLKP

Na ręce Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka wpłynęły podziękowania od Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI mł. insp. Piotra Berenta dla kadry zatrudnionej w CLKP, w szczególności dla Kierownika Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP mł. insp. Krzysztofa Ćwika oraz podkom. Roberta Mroza i asp. Krzysztofa Biskupa z Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP.