Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowanie dla biegłego Zakładu Chemii od Izby Celnej we Wrocławiu

Na ręce Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr. Waldemara Krawczyka wpłynęło podziękowanie od Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu kierowane do biegłego Zakładu Chemii CLKP asp. Doroty Koper.