Wyróżnienia i podziękowania

Podziękowania dla Zespołu Wizualizacji Śladów Zakładu Daktyloskopii CLKP od Straży Granicznej

Do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wpłynęły podziękowania dla Zespołu Wizualizacji Śladów Zakładu Daktyloskopii CLKP za przeprowadzone szkolenie funkcjonariusza Straży Granicznej.